Trefwoorden:Grondwettelijk Hof, Grondwettelijk Hof, bevoegdheidsconflict, Overlegcomité, Raad van State, Raad van State, afdeling wetgeving
Annot. Art. 141
Art. 141.
De wet stelt de procedure in om de conflicten tussen de wet, het decreet en de in artikel 134 bedoelde regelen, alsook tussen de decreten onderling, en tussen de in artikel 134 bedoelde regelen onderling te voorkomen.