Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, parlement, Duitstalige Gemeenschap, regering
Annot. Art. 140
Art. 140.
Het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap oefenen, bij wege van besluiten en verordeningen, elke andere bevoegdheid uit die de wet hun toekent.
Artikel 159. is van toepassing op deze besluiten en verordeningen.