Trefwoorden:begroting, Gemeenschappen en Gewesten, institutionele binding Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, institutionele fusie, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, ... (toon meer)
Annot. Art. 137
Art. 137.
Met het oog op de toepassing van artikel 39 kunnen het Parlement van de Vlaamse Gemeenschap en het Parlement van de Franse Gemeenschap en hun Regeringen de bevoegdheden uitoefenen van respectievelijk het Vlaamse en het Waalse Gewest, onder de voorwaarden en op de wijze die de wet bepaalt. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.