Trefwoorden:gewetensvrijheid, vrijheid van eredienst, vrijheid van geweten en levensbeschouwelijke overtuiging
Annot. Art. 20
Art. 20.
Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.