Trefwoorden:Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, parlement, Franse Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, verenigd college, ... (toon meer)
Annot. Art. 136
Art. 136.
Er bestaan taalgroepen in het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en Colleges, bevoegd voor de gemeenschapsaangelegenheden; hun samenstelling, werking, bevoegdheden en, onverminderd artikel 175, hun financiering worden geregeld door een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.
De Colleges vormen samen het Verenigd College, dat fungeert als overleg- en coördinatieorgaan tussen de beide gemeenschappen.