Trefwoorden:Brussel-Hoofdstad, Franse Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschapscommissie
Annot. Art. 135
Art. 135.
Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid wijst de overheden aan die voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad de bevoegdheden uitoefenen die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 128, § 1.