Trefwoorden:Cultuurpactwet, ideologische alarmbel
Annot. Art. 131
Art. 131.
De wet stelt de regelen vast ter voorkoming van elke discriminatie om ideologische en filosofische redenen.