Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, staatssecretaris (gewestelijk)
Annot. Art. 126
Art. 126.
De grondwettelijke bepalingen betreffende de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, alsmede de uitvoeringswetten bedoeld in artikel 125, laatste lid, zijn mede van toepassing op de gewestelijke staatssecretarissen.