Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, minister, minister, ministeriële immuniteit
Annot. Art. 124
Art. 124.
Geen lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem in de uitoefening van zijn ambt uitgebracht.