Trefwoorden:eigendom, eigendomsrecht, onteigening, opeising
Annot. Art. 16
Art. 16.
Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.