Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, regering, Franse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, regering, gemeenschaps- en gewestregeringen, ... (toon meer)
Annot. Art. 121
Art. 121.
§ 1. Er is een Regering van de Vlaamse Gemeenschap en een Regering van de Franse Gemeenschap, waarvan de samenstelling en de werking worden bepaald door de wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.
Er is een Regering van de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de samenstelling en de werking door de wet worden bepaald.
§ 2. Onverminderd artikel 137, omvatten de gewestelijke organen bedoeld in artikel 39, voor elk gewest, een Regering.