Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, parlementslid, parlementslid, vergoeding
Annot. Art. 118bis
Art. 118bis.
Binnen de grenzen van de Staat hebben de leden van de Parlementen van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde gemeenschappen en gewesten vrij verkeer op alle verkeerswegen door de openbare overheden geëxploiteerd of in concessie gegeven.