Trefwoorden:Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, parlement, Duitstalige Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, parlement, Franse Gemeenschap, ... (toon meer)
Annot. Art. 116
Art. 116.
§ 1. De Gemeenschaps- en Gewestparlementen zijn samengesteld uit verkozen mandatarissen.
§ 2. Elk Gemeenschapsparlement is samengesteld uit leden rechtstreeks gekozen tot lid van het betrokken Gemeenschapsparlement of tot lid van een Gewestparlement.
Behoudens in geval van toepassing van artikel 137, is elk Gewestparlement samengesteld uit leden rechtstreeks gekozen tot lid van het betrokken Gewestparlement of tot lid van een Gemeenschapsparlement.