Trefwoorden:Koning, Koning, militaire orden, leger
Annot. Art. 114
Art. 114.
De Koning verleent de militaire orden, met inachtneming van wat de wet daaromtrent voorschrijft.