Trefwoorden:adeldom, Koning, adeldom
Annot. Art. 113
Art. 113.
De Koning heeft het recht adeldom te verlenen, zonder ooit enig voorrecht daaraan te mogen verbinden.