Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, genaderecht, Hof van Cassatie, Kamer van volksvertegenwoordigers, Koning, ... (toon meer)
Annot. Art. 111
Art. 111.
De Koning kan aan een door het Hof van Cassatie veroordeeld minister of lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering geen genade verlenen dan op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers of het betrokken Parlement.