Trefwoorden:federale regering, federale regering, politieke verantwoordelijkheid minister, Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, parlementaire controle, minister, ... (toon meer)
Annot. Art. 101
Art. 101.
De ministers zijn verantwoordelijk tegenover de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Geen minister kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening in de uitoefening van zijn ambt uitgebracht.