Trefwoorden:federale regering, federale regering, eerste minister, federale regering, pariteit ministerraad, federale regering, samenstelling ministerraad
Annot. Art. 99
Art. 99.
De Ministerraad telt ten hoogste vijftien leden.
De Eerste Minister eventueel uitgezonderd, telt de Ministerraad evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers.