Trefwoorden:federaal parlement (Kamer en Senaat), federaal parlement (Kamer en Senaat), verenigde vergadering, Koning, Koning, troonopvolging, regentschap
Annot. Art. 92
Art. 92.
Indien, bij overlijden van de Koning, zijn opvolger minderjarig is, komen beide Kamers in verenigde vergadering bijeen, ten einde in het regentschap en in de voogdij te voorzien.