Trefwoorden:legaliteitsbeginsel, legaliteitsbeginsel in strafzaken, misdrijf, vrijheid van de persoon, vrijheidsberoving
Annot. Art. 12
Art. 12.
De vrijheid van de persoon is gewaarborgd.
Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.
Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter dat uiterlijk binnen achtenveertig uren te rekenen van de vrijheidsberoving moet worden betekend en enkel tot voorlopige inhechtenisneming kan strekken.