Trefwoorden:Koning, Koning, troon onbezet, Koning, troonopvolging
Annot. Art. 86
Art. 86.
Bij gebreke van nakomelingschap van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg, kan de Koning zijn opvolger benoemen, mits de Kamers daarmee instemmen op de wijze als in artikel 87 is voorgeschreven.
Indien geen opvolger op deze wijze is benoemd, is de troon onbezet.