Trefwoorden:discriminatie (verbod), ideologische alarmbel, ideologische en filosofische minderheden, non-discriminatiebeginsel
Annot. Art. 11
Art. 11.
Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.