Trefwoorden:burgerlijke en militaire bedieningen, discriminatie (verbod), gelijkheidsbeginsel, non-discriminatiebeginsel, openbaar ambt, ... (toon meer)
Annot. Art. 10
Art. 10.
Er is in de Staat geen onderscheid van standen.
De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld.
De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.