Trefwoorden:Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, mandaat, Kamer van volksvertegenwoordigers, verkiezing, verkiezingen, verkiezingen, Europees Parlement
Annot. Art. 65
Art. 65.
De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden gekozen voor vijf jaar.
De Kamer wordt om de vijf jaar geheel vernieuwd.
De verkiezingen voor de Kamer vinden plaats op dezelfde dag als de verkiezingen voor het Europese Parlement.
Overgangsbepaling
Een wet, aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, bepaalt na de verkiezingen voor het Europese Parlement van 2014 de datum waarop het derde lid in werking treedt. Die datum stemt overeen met de datum van inwerkingtreding van artikel 46, zesde lid, en artikel 118, § 2, vierde lid.
Federale wetgevende verkiezingen zullen in elk geval op dezelfde dag plaatsvinden als de eerste verkiezingen voor het Europese Parlement die volgen op de bekendmaking van deze herziening in het Belgisch Staatsblad.