Trefwoorden:Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, verkiezing, verkiezingen, verkiezingen, evenredige vertegenwoordiging, verkiezingen, kiescollege, ... (toon meer)
Annot. Art. 62
Art. 62.
De samenstelling van de kiescolleges wordt door de wet geregeld.
De verkiezingen geschieden volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat door de wet wordt vastgesteld.
De stemming is verplicht en geheim. Zij heeft plaats in de gemeente, behoudens de bij de wet te stellen uitzonderingen.