Trefwoorden:algemeen enkelvoudig stemrecht, Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, verkiezing, politieke rechten, verkiezingen, kiesrecht, ... (toon meer)
Annot. Art. 61
Art. 61.
De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks gekozen door de burgers die volle achttien jaar oud zijn en die niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting bij de wet bepaald.
Ieder kiezer heeft recht op slechts één stem.