Trefwoorden:duurzame ontwikkeling, Federale Staat, gemeenschap, gewest
Annot. Art. 7bis
Art. 7bis.
Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieu-gebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties.