Trefwoorden:federaal parlement (Kamer en Senaat), Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, parlementaire onderzoekscommissie, parlementaire onderzoekscommissie, recht van onderzoek, ... (toon meer)
Annot. Art. 56
Art. 56.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek.
De Senaat kan, op verzoek van vijftien van zijn leden, op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van een Gemeenschaps- of Gewestparlement of van de Koning, bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met ten minste een derde van de uitgebrachte stemmen in elke taalgroep, beslissen dat een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten, het voorwerp zal uitmaken van een informatieverslag. Het verslag wordt goedgekeurd bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met ten minste een derde van de uitgebrachte stemmen in elke taalgroep.
Overgangsbepaling
Dit artikel treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps-en Gewestparlementen in 2014. Tot die dag is de volgende bepaling van toepassing :
"Elke Kamer heeft het recht van onderzoek."