Trefwoorden:federaal parlement (Kamer en Senaat), federaal parlement (Kamer en Senaat), stemming
Annot. Art. 55
Art. 55.
De stemmingen geschieden bij zitten en opstaan of bij naamafroeping; over de wetten in hun geheel wordt altijd bij naamafroeping gestemd. Verkiezingen en voordrachten van kandidaten geschieden bij geheime stemming.