Trefwoorden:federaal parlement (Kamer en Senaat), quorum, federaal parlement (Kamer en Senaat), stemming, federaal parlement (Kamer en Senaat), volstrekte meerderheid
Annot. Art. 53
Art. 53.
Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens hetgeen door de reglementen der Kamers zal worden bepaald met betrekking tot verkiezingen en voordrachten.
Bij staking van stemmen is het behandelde voorstel verworpen.
Geen van beide Kamers kan een besluit nemen indien niet de meerderheid van haar leden aanwezig is.