Trefwoorden:federaal parlement (Kamer en Senaat), federaal parlement (Kamer en Senaat), openbaarheid vergaderingen
Annot. Art. 47
Art. 47.
De vergaderingen van de Kamers zijn openbaar.
Elke Kamer vergadert evenwel met gesloten deuren, op verzoek van haar voorzitter of van tien leden.
Zij beslist daarna, bij volstrekte meerderheid, of de vergadering in het openbaar zal worden hervat ter behandeling van hetzelfde onderwerp.