Trefwoorden:federaal parlement (Kamer en Senaat), federaal parlement (Kamer en Senaat), verdaging
Annot. Art. 45
Art. 45.
De Koning kan de Kamers verdagen. Evenwel mag de verdaging, zonder instemming van de Kamers, de termijn van een maand niet overschrijden, noch gedurende eenzelfde zitting worden herhaald.