Trefwoorden:provincie
Annot. Art. 6
Art. 6.
De onderverdelingen van de provincies kunnen alleen door de wet worden vastgesteld.