Trefwoorden:hoven en rechtbanken, openbaar ministerie, rechter, onafhankelijkheid, rechterlijke macht, scheiding der machten
Annot. Art. 40
Art. 40.
De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken.
De arresten en vonnissen worden in naam des Konings ten uitvoer gelegd.