Trefwoorden:autonomiebeginsel, belangenconflict, bevoegdheden gemeenschappen en gewesten, autonomie(beginsel), bevoegdheden gemeenschappen en gewesten, concurrerende bevoegdheden, bevoegdheden gemeenschappen en gewesten, exclusiviteit(sbeginsel), ... (toon meer)
Annot. Art. 39
Art. 39.
De wet draagt aan de gewestelijke organen welke zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de artikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.