Trefwoorden:besluitwet, Kamer van volksvertegenwoordigers, Koning, scheiding der machten, Senaat, ... (toon meer)
Annot. Art. 36
Art. 36.
De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.