Trefwoorden:taalgebruik, taalgebruik, bestuurszaken, taalgebruik, gerechtszaken, taalgebruik, handelingen van openbaar gezag, taalgebruik, wetgevingszaken, ... (toon meer)
Annot. Art. 30
Art. 30.
Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.