Trefwoorden:briefgeheim
Annot. Art. 29
Art. 29.
Het briefgeheim is onschendbaar.
De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven.