Trefwoorden:vrijheid van vereniging
Annot. Art. 27
Art. 27.
De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.