Trefwoorden:censuur, drukpers, getrapte aansprakelijkheid, vrijheid van drukpers
Annot. Art. 25
Art. 25.
De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.