Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen    

Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de bijzondere wet van 30 juli 2018: Geraadpleegde versie