Wetshistoriek

Artikel ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 (BS 13 augustus 1988).