Wetshistoriek

Gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006 (eerste editie)).

Lees meer