Geraadpleegde versie
Art. 62.
De leden van de Regering leggen de eed af in handen van de voorzitter van het Parlement.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex