Wetshistoriek

Opgeheven bij het bijzonder decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2006 (BS 17 oktober 2006).

Lees meer

Toelichting

Dit artikel is opgeheven bij het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (BS 17 oktober 2006).

Artikel 19 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen luidt als volgt:

“Elk besluit van het Vlaams Parlement en elke beslissing van het bureau wordt ondertekend door de voorzitter en door de griffier.”


Reglement van het Vlaams Parlement, artikelen 17 en 117

Artikel 17

1. De voorzitter

[…]

i) ondertekent elk besluit van het Parlement en elke beslissing van het Bureau en het Uitgebreid Bureau;

[…]

Artikel 117

[…]

3. Hij ondertekent samen met de voorzitter elk besluit van het Parlement en elke beslissing van het Bureau en van het Uitgebreid Bureau.

[…]

Lees meer

Relevante regelgeving