Geraadpleegde versie
Art. 48. VLAAMSE GEMEENSCHAP en VLAAMS GEWEST
(opgeheven)
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex