Wetshistoriek

Ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 3 augustus 2001).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 18 mei 2017, nr. 59/2017

“B.8.1. Artikel 7bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij artikel 8 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, bepaalt :