Wetshistoriek

Ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014 (eerste editie)).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming

Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, Parl. St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2232/1

INHOUD VAN HET VOORSTEL