Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof    

Versie als gevolg van de wijzigingen aagebracht bij de bijzondere wet van 25 december 2016: Geraadpleegde versie