Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof    

TITEL I. BEVOEGDHEID VAN HET GRONDWETTELIJK HOF    

HOOFDSTUK I. BEROEPEN TOT VERNIETIGING    

AFDELING I. BEROEPEN    

AFDELING II. GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGINGSARRESTEN    

AFDELING III. SCHORSING    

AFDELING IV. BEROEPEN TEGEN BESLISSINGEN VAN DE CONTROLECOMMISSIE INZAKE DE CONTROLE VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS    

HOOFDSTUK II. PREJUDICIELE VRAGEN    

HOOFDSTUK III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN    

HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE VOLKSRAADPLEGINGEN     

HOOFDSTUK V. BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN    

TITEL II. INRICHTING VAN HET GRONDWETTELIJK HOF    

HOOFDSTUK I. DE RECHTERS VAN HET GRONDWETTELIJK HOF    

HOOFDSTUK II. DE REFERENDARISSEN    

HOOFDSTUK III. DE GRIFFIERS    

HOOFDSTUK IV. HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL    

HOOFDSTUK V. ONVERENIGBAARHEDEN    

HOOFDSTUK VI. TUCHT    

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN    

TITEL III. WERKWIJZE VAN HET GRONDWETTELIJK HOF    

TITEL IV. GEBRUIK VAN DE TALEN    

HOOFDSTUK I. GEBRUIK VAN DE TALEN VOOR HET GRONDWETTELIJK HOF    

HOOFDSTUK II. GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE DIENSTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF    

TITEL V. RECHTSPLEGING VOOR HET GRONDWETTELIJK HOF    

HOOFDSTUK I. INSCHRIJVING OP DE ROL EN AANWIJZING VAN DE VERSLAGGEVERS    

HOOFDSTUK II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING    

HOOFDSTUK III. BEKENDMAKING EN KENNISGEVING VAN DE BEROEPEN EN DE PREJUDICIËLE VRAGEN    

HOOFDSTUK IV. HET ONDERZOEK    

HOOFDSTUK V. TUSSENGESCHILLEN    

AFDELING I. BETICHTING VAN VALSHEID    

AFDELING II. HERVATTING VAN HET RECHTSGEDING    

AFDELING III. AFSTAND VAN HET GEDING    

AFDELING IV. SAMENHANG    

AFDELING V. WRAKING EN VERSCHONING    

HOOFDSTUK VI. TERECHTZITTING    

HOOFDSTUK VII. HEROPENING DER DEBATTEN    

HOOFDSTUK VIII. HET ARREST    

HOOFDSTUK VIIIbis. CONTROLEPROCEDURE VOOR DE VOLKSRAADPLEGINGEN    

HOOFDSTUK IX. ALGEMENE BEPALINGEN    

TITEL VI. SLOTBEPALINGEN    

TITEL VII. OVERGANGSBEPALINGEN